วนิลลาที่มักใช้ในไอศครีมและเบเกอรี่ทั้งหลายนั้นเป็นสารสกัดจากพืช(เมล็ดวนิลลา) แต่การสกัดออกมาต้องใช้แอลกอฮอล์ วนิลลาเหลวที่สกัดออกมาแล้วจะมีแอลกอฮอล์ 35% (เบียร์มี 4-6%, ไวน์ 14-21%) ซึ่งเมื่อนำมาใช้ในเบเกอรี่แอลกอฮอล์จะระเหยไป แต่จากการศึกษาพบว่าแอลกอฮอล์ไม่ได้ระเหยออกไปทั้งหมดยังคงมีตกค้างอยู่ ควรมีการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ที่เหลืออยู่ในอาหาร (ดูทัศนะของอิสลามต่อแอลกอฮอล์ในอาหารตอนท้ายของบทความนี้) แต่ก็มีวนิลลาอีกชนิดหนึ่งที่ปราศจากแอลกอฮอล์คือ วนิลลาผง ซึ่งผลิตโดยทำให้เมล็ดวนิลลาแตกแล้วละลายในแอลกอฮอล์ จากนั้นจึงทำให้บริสุทธิ์ ซึ่งในขั้นตอนนี้แอลกอฮอล์จะระเหยออกไปหมด

ผลิตภัณฑ์วนิลลา

  1. vanilla extract หมายถึง วนิลลาที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ทีใส่วนิลลา -> มีแอลกอฮอล์
  2. vanilla extract, natural flavor, artificial flavor -> อาจจะมีแอลกอฮอล์
  3. วนิลลาผง (vanilla/vanillin powder) -> ไม่มีแอลกอฮอล์
  4. pure vanilla bean (เป็นผง) เช่นยี่ห้อ McCormick (ของอเมริกา) -> ไม่มีแอลกอฮอล์

 

(ส่วนนี้เรียบเรียงจาก toronto, ifanca, canadianhalalfood)

ทัศนะของอิสลามต่อแอลกอฮอล์ในอาหารนั้น มี 2 ทัศนะ (เท่าที่ทราบและสามารถค้นได้)

1. นักวิชาการศาสนาบางท่านเห็นว่าอาหารที่ประกอบด้วยกลิ่นผสมแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายนั้นไม่หะล้าล เช่น ดร.อับดุลลอฮฺ อัลฟะกีหฺ, MCG Ulama, เชคอะหมัด Kutty (a senior lecturer and Islamic scholar at the Islamic Institute of Toronto,Ontario, Canada) มีความเห็นว่า การจะใช้วนิลลาให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปราศจากแอลกอฮอล์โดยดูที่ฉลาก ถ้าระบุว่ามีแอลกอฮอล์ก็หะรอม แต่ถ้าไม่ได้ระบุก็ให้สอบถามกับผู้ผลิต

2. มีความเห็นว่าหะล้าลถ้าใช้เพียงเล็กน้อย ไม่ได้ทำให้มึนเมา เช่น EU council of fatwa and research, Fiqh Council of North America, IFANCA ซึ่งมีรายละเอียดลงไปว่า ถ้ามีแอลกอฮอล์น้อยกว่า 0.1% ในผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ แอลกอฮอล์น้อยกว่า 0.5% ในส่วนผสม (เช่น ในวนิลลาสกัด) เป็นระดับที่ต่ำมากไม่มี รส กลิ่น หรือลักษณะของแอลกอฮอล์ ถือว่าหะล้าล, และ เชคมุฮัมมัด อัลมุคตาร อัชชังกีฏียฺ (director of the Islamic Center of South Plains, Lubbock, Texas) เห็นว่า แอลกอฮอล์ในอาหารไม่ถึง 0.5% นั้นไม่ทำให้มึนเมา ถือว่าหะล้าล(อนุญาตให้ใช้ได้)

ทัศนะใดมีน้ำหนักมากกว่า ? แนะนำให้ถามผู้รู้ที่ท่านนับถือและสามารถวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ได้ แต่ถ้าไม่รู้อย่าชี้ เดี๋ยวจะยุ่งกันไปใหญ่ วัลลอฮุอะอฺลัม

 

ที่มา: http://maansajjaja.blogspot.com/2007/03/blog-post_16.html