ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ บจก.พานาคอฟฟี่ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ บ.เฮอร์เบิล สตูดิโอ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจฮาลาล ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563  โดยเข้าตรวจโรงงานจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บจก.พานาคอฟฟี่ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ บ.เฮอร์เบิล สตูดิโอ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลต่อไป

#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่

ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ บจก.พานาคอฟฟี่ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ บ.เฮอร์เบิล สตูดิโอ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจฮาลาล ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563  โดยเข้าตรวจโรงงานจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บจก.พานาคอฟฟี่ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ บ.เฮอร์เบิล สตูดิโอ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลต่อไป

#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่

ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ บจก.พานาคอฟฟี่ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ บ.เฮอร์เบิล สตูดิโอ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจฮาลาล ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563  โดยเข้าตรวจโรงงานจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บจก.พานาคอฟฟี่ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ บ.เฮอร์เบิล สตูดิโอ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลต่อไป

#HSCCM #ตรวจฮาลาลเชียงใหม่