สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาล

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ เข้าตรวจฮาลาล โดยมี นางสาวชิตาพร ประทาน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยได้เข้าตรวจ บจก.ทุ่งสุวรรณ ออร์แกนิคฟาร์ม ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่: ประกอบกิจการผลิตชาเชียงดาบรรจุแคปซูล และบจก.สุภาฟาร์มผึ้ง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประกอบกิจการผลิตน้ำผึ้ง เพื่อต่ออายุรับรองฮาลาล

#HSCCM #ตรวจฮาลาล