ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน เปิดโลกบัณฑิตศึกษา 2552

ระหว่าง วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2552 ณ ณ บริเวณชั้น 1 จามจุรีย์สแควร์

 

โดยมี นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่สามารถเป็นผู้บูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาให้สังคมไทยไปสู่การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งเป็นการตอกย้ำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้เป็นเสาหลักของแผ่นดิน ทั้งนี้ ศุนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.เอกรินทร์ สายฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ , ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฯพร้อมเจ้าหน้าที่ ในการร่วมแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมบูธของศูนย์ฯ และท่านสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ “สบู่ดิน” ที่ทางศุนย์ฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไปแนะนำ และให้ความรู้ในเรื่องหลักการใช้ รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล