ร่วมต้อนรับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานเเห่งประเทศไทยพร้อมด้วย
คณะผู้บริหารฯ และที่ปรึกษา ร่วมต้อนรับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานทั้งสองหน่วยงาน และได้ให้ความเห็นการพัฒนาด้านฮาลาลต่อที่ประชุม
ในเวลาถัดมา คุณอลงกรณ์ พลบุตร ได้เยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานสวนหลวงสแควร์ และสถาบันมาตรฐานฮาลาล อีกด้วยค่ะ
ร่วมต้อนรับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานเเห่งประเทศไทยพร้อมด้วย
คณะผู้บริหารฯ และที่ปรึกษา ร่วมต้อนรับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานทั้งสองหน่วยงาน และได้ให้ความเห็นการพัฒนาด้านฮาลาลต่อที่ประชุม
ในเวลาถัดมา คุณอลงกรณ์ พลบุตร ได้เยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานสวนหลวงสแควร์ และสถาบันมาตรฐานฮาลาล อีกด้วยค่ะ
ร่วมต้อนรับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานเเห่งประเทศไทยพร้อมด้วย
คณะผู้บริหารฯ และที่ปรึกษา ร่วมต้อนรับ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานทั้งสองหน่วยงาน และได้ให้ความเห็นการพัฒนาด้านฮาลาลต่อที่ประชุม
ในเวลาถัดมา คุณอลงกรณ์ พลบุตร ได้เยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานสวนหลวงสแควร์ และสถาบันมาตรฐานฮาลาล อีกด้วยค่ะ