รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ แห่งใหม่ อาคารวิจัย ชั้น 11

จากการตรวจสอบ ทดสอบเปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ทุกดวงโคม 100% และเปิดเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง ระบบไฟฟ้าทำงานได้ดีไม่มีปัญหา นอกจากนี้ ในส่วนของห้องพักนักวิทยาศาสตร์ ได้ขอเพิ่มเติมอุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้ ฉากกั้นอีกจำนวนหนึ่ง และได้แจ้งให้ผู้คุมงานรับทราบไปแล้วในวันนั้น

สำหรับห้องประชุม ที่สำนักงานงานแห่งใหม่นี้ สัปดาห์หน้าเริ่มใช้รับรองแขกผู้มาเยือนแล้วครับ