เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (วันจันทร์ที่ 13 กันยายน) รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เข้าไปสำรวจพื้นที่ ซึ่งขณะนี้เป็นส่วนของงานเฟอร์นิเจอร์ เป็นไปตามแผนที่ผู้ความคุมงาน บริษัท คิวบิก เคยบอกไว้

  • ฝั่งห้องทดลอง (Lap) เรียบร้อยแล้ว 95% คงเหลืองานแก้ไขเรื่องย้ายตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ 6 ชุด ที่ตอนนี้ช่างยังไม่เข้า
  • ฝั่งสำนักงาน โต๊ะ + เก้าอี้ จัดวางเต็มพื้นที่แล้ว และตู้เก็บของสำหรับเจ้าหน้าที่ ห้อง ผอ. ,รอง ผอ.กำลังติดตั้งปรับแต่งเข้าที่อีกนิดหน่อย เพราะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว

หมายเหตุ รูปที่ถ่ายมาเป็นวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553 ครับ กำลังติดตั้งโต๊ะ+เก้าอี้ (ตู้เก็บเอกสารสำหรับห้อง ผอ., รอง ผอ. และเจ้าหน้าที่ ของเข้ามาวันเสาร์ครับ)

วีระเทศ สินเสนาะ /รายงาน