รายการ TV24 ช่อง TV  International ของประเทศ ประเทศฝรั่งเศส เข้ามาถ่ายทำการปฏิบัติงานทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้สัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ เกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ิวิทยาศาสตร์ฮาลาล ผลงานวิจัยต่างๆและฮาลาล Logistics เพื่อเผยแพร่ทางช่อง ช่อง TV  International ของประเทศฝรั่งเศส  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายา 2555 ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น11-12