เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 รายการโทรทัศน์ ช่อง NHK WORLD ประเทศญี่ปุ่น ชื่อรายการ ” Asia Insight ” ซึ่งมีรูปแบบรายการเกี่ยวกับการแนะนำ อุตสาหกรรม ฮาลาลในประเทศไทย โดยออกอากาศทั่วโลก ทางช่อง NHK WORLD มีความประสงค์ขอเข้าถ่ายรายการ พร้อมขอสัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ณ ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ โดย ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.