เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้ามาถ่ายทำรายการของ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ภายใต้ชื่อรายการ Asean Insight ภาคภาษาอังกฤษ โดยการสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทย์ฯฮาลาล จุฬาฯ เรื่องศักยภาพด้านฮาลาลของไทยในภูมิภาคอาเซียน การกล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าของไทย-อินโดนีเซีย และศักยภาพการส่งออกอาหารฮาลาลของไทย ในอนาคตอันใกล้นั้นประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ(AEC) การเป็นหนึ่งใน AEC นั้น มีสิ่งที่สำคัญอยู่คือเรื่องของฮาลาล เพราะว่าประชากรมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประมาณ 300 ล้านคน โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นตลาดฮาลาลที่ใหญ่มากในกลุ่ม AEC ซึ่งจะมีผลต่อปริมาณการซื้ออาหารฮาลาลในจำนวนที่มาก และที่สำคัญประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลอันดับต้นๆ มีศักยภาพที่ดีในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก หรือความร่วมมือทางด้านการค้ากับอินโดนีเซีย จึงเป็นโอกาศที่ดีที่เราจะก้าวไปเป็นผู้นำในด้านต่างๆเหล่านี้

6