เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์รายการ ‘เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย” ทางช่อง Thai PBS ในตอน “ฮาลาล แนวคิดเริ่มต้น แนวโน้มการเติบโตธุรกิจ ฮาลาล เพื่อนบ้าน ” ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 ซึ่งมีกำหนดออกอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 22.00 น.