เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 รายการ มุสลิมวาไรตี้ จากTV Muslim เข้ามาสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มอบหมายให้คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาด้านกิจการสำนักงาน เป็นผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จฬาฯ ขั้นตอนการตรวจสอบสิ่งปนเื้ปื้อนในอาหารและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมีคุณอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ พาแนะนำห้องและเครื่องมือปฏิบัติการนิติวิทยาศาสาตร์ฮาลาล ซึ่งบทสัมภาษณ์ดังกล่าว จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TV Muslim Thailand เวลา 21: 15 น. ในวันศุกร์ที่29 มีนาคม 2556