ทางสถานี White Channel ได้ผลิตรายการ โต๊ะรับแขก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคคลสำคัญในสังคม และมีประวัติที่น่าสนใจ ให้แง่คิดกับผู้รับชมรายการเพื่อไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง หรือเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดี หรือ อดทนผยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้มีผลในอนาคต ดังที่เห็นจากตัวอย่างของแขกรับเชิญ ซึ่งในที่นี้ก็คือ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทย์ฯฮาลาล จุฬาฯ ผู้ซึ่งทำประโยชน์มากมายในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งปัจจุบันนี้ส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างนั้นแถบจะดูไม่ออกเลยว่ามีอยู่หรือไม่ แต่ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์บวกกับประสบการณ์เกือบ 10 ปี ทางด้านการตรวจสอบอาหารต่างๆนั้น ทำให้เราสามารถรู้ถึงส่วนประกอบที่มีอยู่ในอาหาร แม้ว่าตาเราจะมองไม่เห็นก็ตาม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์วิทย์ฯฮาลาล จุฬาฯ