วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ช่อง Thai PBS รายการสารคดีเชิงข่าว ขอเข้าสัมภาษณ์ รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นําเสนอเรื่อง “เนื้อวัวปนเนื้อหมู” โดยจะออกอากาศวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563