บริษัท ธิงค์ คลับ พร้อมด้วยสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เข้าขอความรู้ คำปรึกษา และข้อมูล เกี่ยวกับอาหารฮาลาลจาก รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทย์ฯฮาลาล จุฬาฯ รวมทั้งสัมภาษณ์ และบันทึกภาพห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อดำเนินการผลิตรายการสารคดีชุด “อาเซียนหลัง 2558” ส่วนหนึ่งของรายการได้กล่าวถึง ประชากรส่วนใหญ่ของภูมิภาคอาเซียนนี้นับถือศาสนาอิสลาม อาหารฮาลาลจึงเป็นอาหารที่มีความต้องการมากในภูมิภาคอาเซียน ทำให้ธุรกิจอาหารฮาลาลจะมีปริมาณการเติบโตมากที่สุดในการเปิดประชาคมอาเซียน ประเทศไทยกับการเป็นแหล่งผลิตอาหารฮาลาล ประเทศใดในอาเซียนที่จะมีการเติบโตในอาชีพนี้ การรับรองสินค้าฮาลาล เพื่อใช้ในการผลิตรายการให้มีข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์มากที่สุด ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย