#รายการวิถีรอมฏอน รายการทีวี ที่มุสลิมไทยรอคอย กลับมาเจอกันอีกแล้วว
.
1 ปี มีเพียงครั้งเดียว รายการทีวีที่คนไทยรอคอย !!
รอมฎอน ปีนี้จะบรรจบมาพบพวกเราอีกครั้ง ในเดือนเมษายน 2564 ฮิจญ์เราะฮฺศักราช 1442 เป็นเวลา 30 วัน โดยประมาณ
ในเดือนแห่งนี้ถือเป็นเดือนที่มีความสำคัญมาก ซึ่งคืนหนึ่งในเดือนนี้มีผลบุญเทียบเท่ากับหนึ่งพันเดือนตามความศรัทธาของมุสลิมทั่วโลก
.
ในปีนี้ รายการ #วิถีรอมฎอน ปี 7 ได้มีการรวบรวมสาระความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมพร้อมรับประมานอาหารซูโฮรไปด้วยกัน
รายการวิถีรอมฎอน มีทั้งหมด 4 ช่วง ประกอบด้วย
1. ช่วง Dr.Winai Talk
– สาระน่ารู้ในแวดวงฮาลาลและวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
2. ช่วง Halal Insight
– ความรู้ และนวัตกรรม อัพเดทข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล
3. ช่วง Halal Route
– นำเที่ยววิถีชุมชน แนะนำร้านอาหารฮาลาล มัสยิด ในกรุงเทพฯ สอดแทรกวัฒนธรรมประวัติความเป็นมา
4. ช่วง Halal Highlight
– นำเสนอการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบ่งปันสาระน่ารู้ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมทั้งภาคเหนือและภาคใต้
ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์
อากาศทางช่อง 5
เวลา 4.00 – 4.30 น.
ออกอากาศวันแรก วันที่ 13 เมษายน 2564
ฝากติดตามกันด้วยนะคะ
#รายการวิถีรอมฏอน รายการทีวี ที่มุสลิมไทยรอคอย กลับมาเจอกันอีกแล้วว
.
1 ปี มีเพียงครั้งเดียว รายการทีวีที่คนไทยรอคอย !!
รอมฎอน ปีนี้จะบรรจบมาพบพวกเราอีกครั้ง ในเดือนเมษายน 2564 ฮิจญ์เราะฮฺศักราช 1442 เป็นเวลา 30 วัน โดยประมาณ
ในเดือนแห่งนี้ถือเป็นเดือนที่มีความสำคัญมาก ซึ่งคืนหนึ่งในเดือนนี้มีผลบุญเทียบเท่ากับหนึ่งพันเดือนตามความศรัทธาของมุสลิมทั่วโลก
.
ในปีนี้ รายการ #วิถีรอมฎอน ปี 7 ได้มีการรวบรวมสาระความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมพร้อมรับประมานอาหารซูโฮรไปด้วยกัน
รายการวิถีรอมฎอน มีทั้งหมด 4 ช่วง ประกอบด้วย
1. ช่วง Dr.Winai Talk
– สาระน่ารู้ในแวดวงฮาลาลและวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
2. ช่วง Halal Insight
– ความรู้ และนวัตกรรม อัพเดทข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล
3. ช่วง Halal Route
– นำเที่ยววิถีชุมชน แนะนำร้านอาหารฮาลาล มัสยิด ในกรุงเทพฯ สอดแทรกวัฒนธรรมประวัติความเป็นมา
4. ช่วง Halal Highlight
– นำเสนอการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบ่งปันสาระน่ารู้ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมทั้งภาคเหนือและภาคใต้
ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์
อากาศทางช่อง 5
เวลา 4.00 – 4.30 น.
ออกอากาศวันแรก วันที่ 13 เมษายน 2564
ฝากติดตามกันด้วยนะคะ
#รายการวิถีรอมฏอน รายการทีวี ที่มุสลิมไทยรอคอย กลับมาเจอกันอีกแล้วว
.
1 ปี มีเพียงครั้งเดียว รายการทีวีที่คนไทยรอคอย !!
รอมฎอน ปีนี้จะบรรจบมาพบพวกเราอีกครั้ง ในเดือนเมษายน 2564 ฮิจญ์เราะฮฺศักราช 1442 เป็นเวลา 30 วัน โดยประมาณ
ในเดือนแห่งนี้ถือเป็นเดือนที่มีความสำคัญมาก ซึ่งคืนหนึ่งในเดือนนี้มีผลบุญเทียบเท่ากับหนึ่งพันเดือนตามความศรัทธาของมุสลิมทั่วโลก
.
ในปีนี้ รายการ #วิถีรอมฎอน ปี 7 ได้มีการรวบรวมสาระความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมพร้อมรับประมานอาหารซูโฮรไปด้วยกัน
รายการวิถีรอมฎอน มีทั้งหมด 4 ช่วง ประกอบด้วย
1. ช่วง Dr.Winai Talk
– สาระน่ารู้ในแวดวงฮาลาลและวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
2. ช่วง Halal Insight
– ความรู้ และนวัตกรรม อัพเดทข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล
3. ช่วง Halal Route
– นำเที่ยววิถีชุมชน แนะนำร้านอาหารฮาลาล มัสยิด ในกรุงเทพฯ สอดแทรกวัฒนธรรมประวัติความเป็นมา
4. ช่วง Halal Highlight
– นำเสนอการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แบ่งปันสาระน่ารู้ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมทั้งภาคเหนือและภาคใต้
ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์
อากาศทางช่อง 5
เวลา 4.00 – 4.30 น.
ออกอากาศวันแรก วันที่ 13 เมษายน 2564
ฝากติดตามกันด้วยนะคะ