รายการประเด็นชวนคิด สถานนีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 24 ชม. YATEEM TV : ทีวีศรัทธาชน เข้ามาถ่ายทำการปฏิบัติงานทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้สัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเกี่ยวกับประวัติของท่านตั้งแต่เยาว์วัยกว่าจะมาเป็นผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่มีบทบาทและสร้างชื่อเสียงให้แก่สังคม รวมถึงงานวิจัยต่างๆและฮาลาล Logistics เพื่อเผยแพร่ทางช่อง  YATEEM TV : ทีวีศรัทธาชน   เมื่อวันที่ 3 เมษายา 2555 ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น11-12