เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 รายการ “Science and Tech” จากสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เข้าสัมภาษณ์ท่าน รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เรื่องระบบตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ และการใช้แอพพลิเคชั่น “Halal Thailand” ของอาหารฮาลาล รวมทั้งเก็บภาพการทำงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล รายการนี้จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.17-17.30 ทั้งนี้การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยทั่วไปรวมทั้งมุสลิม และการใช้แอพพลิเคชั่นนั้น จะสร้างความสะดวกในการดูข้อมูลสินค้า(ฮาลาล) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ(สมาร์ทโฟน)