เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ก.ค.56 สำนักเทคโนโลยี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เข้าถ่ายทำรายการเพื่อการศึกษา ชุดรายการกินดีอยู่ดี โดยสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทย์ฯฮาลาล จุฬาฯ ในเรื่องของอาหารฟิวชั่น และอาหารจานด่วน ซึ่งเป็นอาหารที่เราทุกคนจะต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันนั้นผู้คนให้ความสำคัญกับเวลามากขึ้น ทำให้เราเร่งรีบมากขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำงาน การผักผ่อน หรือแม่แต่การรับประทานอาหาร ซึ่งต้องใช้เวลาจำกัดในการกินมากขึ้น ดังนั้นอาหารจานด่วน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยในเรื่องของเวลา ทำให้ผู้คนหันมาเลือกบริโภคอาหารประเภทนี้มากขึ้น แต่อาจจะให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการน้อยลง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรามากขึ้น ดังนั้นต่อให้เราเร่งรีบมากแค่ไหน เราก็ไม่ควรที่จะละเลยเรื่องของสุขภาพเช่นกัน