คณะจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทย์ฯฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ รวมทั้งบรรยายเรื่องการบฏิบัติงานของศูนย์ และเยี่ยมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556