เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ขับรถ)
   อายุ :  เพศชาย อายุ 25 – 45 ปี
 วุฒิการศึกษา :   ไม่จำกัดวุฒิ
 รายละเอียด : 
 • มีความขยัน อดทน
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้
 • ตรงต่อเวลา
 • มีความชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สวัสดิการ :
 • ประกันสังคม,ชุดฟอร์ม,อาหารกลางวัน
 • ค่าตอบแทน 11,700 บาทขึ้นไป

– เงินเดือน

– ค่าครองชีพ

– ค่าล่วงเวลา

– ประสบการณ์ (ถ้ามี)

สมัครงานตำแหน่งนี้
สำนักเลขานุการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่  254  อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ชั้น 11-12
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทร. 02-218-1053-4, โทรสาร  02-218-1105สมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติส่วนตัวอย่างละเอียดพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงในประวัติส่วนตัว ได้ที่
E-mail :  [email protected]

 

 

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ขับรถ)
   อายุ :  เพศชาย อายุ 25 – 45 ปี
 วุฒิการศึกษา :   ไม่จำกัดวุฒิ
 รายละเอียด : 
 • มีความขยัน อดทน
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้
 • ตรงต่อเวลา
 • มีความชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สวัสดิการ :
 • ประกันสังคม,ชุดฟอร์ม,อาหารกลางวัน
 • ค่าตอบแทน ,700 บาทขึ้นไป
สมัครงานตำแหน่งนี้
สำนักเลขานุการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่  254  อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ชั้น 11-12
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทร. 02-218-1053-4, โทรสาร  02-218-1105สมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติส่วนตัวอย่างละเอียดพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงในประวัติส่วนตัว ได้ที่
E-mail :  [email protected]