Muslim Friendly Shop ที่แรกในไทย!⚡️
รับสมัครสินค้าวางจำหน่ายในร้าน 📣📣
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและกิจกรรมการพัฒนาการตลาดอีกมากมาย สมัครเลย!!!

ศูนย์รวมสินค้ามุสลิม (Muslim Friendly Products) จากทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย แห่งแรกในประเทศไทยรับสมัครสินค้าขอดีประจำท้องถิ่น
จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อจำหน่ายในร้านค้าที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ และถึงช่องทางออนไลน์🔥🛎
เพียงสินค้าของคุณมีคุณสมบัติดังนี้
✅สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อมุสลิมและคนทั่วไป ไม่ขัดต่อหลักศาสนบัญญัติอิสลาม
✅เป็นสินค้า OTOP สินค้าชุมชน/วิสาหกิจ หรือกิจการเพื่อสังคม (SE)
✅มีมาตรฐานขั้นต้น อย./มผช./primary GMP/HALAL
✅สินค้าเป็นอัตลักษณ์ โดดเด่น และมีลักษณะเฉพาะตัว
✅เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดและชุมชน
✅มีความพร้อมในการผลิตและพร้อมขยายกำลังผลิต
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา
🆓️ช่องทางการขายสินค้าบนร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ ค่าแรกเข้าฟรี
🆓️การบ่มเพาะพัฒนาความพร้อมในการผลิตสินค้า เชิงการตลาดและการพัฒนามาตรฐาน ฟรี
🆓️การสร้าง Storytelling และสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้า ฟรี
สนใจเข้าร่วมส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของคุณมาที่ [email protected] หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนันทชัย โทร 02-214-4401 ต่อ 106 , 086-818-5866
ดำเนินการโดย มูลนิธิพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
ติดตามรายละเอียดและกิจกรรม โปรโมชั่น
https://www.facebook.com/Thashopbkk
Muslim Friendly Shop ที่แรกในไทย!⚡️
รับสมัครสินค้าวางจำหน่ายในร้าน 📣📣
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและกิจกรรมการพัฒนาการตลาดอีกมากมาย สมัครเลย!!!

ศูนย์รวมสินค้ามุสลิม (Muslim Friendly Products) จากทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย แห่งแรกในประเทศไทยรับสมัครสินค้าขอดีประจำท้องถิ่น
จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อจำหน่ายในร้านค้าที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ และถึงช่องทางออนไลน์🔥🛎
เพียงสินค้าของคุณมีคุณสมบัติดังนี้
✅สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อมุสลิมและคนทั่วไป ไม่ขัดต่อหลักศาสนบัญญัติอิสลาม
✅เป็นสินค้า OTOP สินค้าชุมชน/วิสาหกิจ หรือกิจการเพื่อสังคม (SE)
✅มีมาตรฐานขั้นต้น อย./มผช./primary GMP/HALAL
✅สินค้าเป็นอัตลักษณ์ โดดเด่น และมีลักษณะเฉพาะตัว
✅เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดและชุมชน
✅มีความพร้อมในการผลิตและพร้อมขยายกำลังผลิต
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา
🆓️ช่องทางการขายสินค้าบนร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ ค่าแรกเข้าฟรี
🆓️การบ่มเพาะพัฒนาความพร้อมในการผลิตสินค้า เชิงการตลาดและการพัฒนามาตรฐาน ฟรี
🆓️การสร้าง Storytelling และสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้า ฟรี
สนใจเข้าร่วมส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของคุณมาที่ [email protected] หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนันทชัย โทร 02-214-4401 ต่อ 106 , 086-818-5866
ดำเนินการโดย มูลนิธิพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
ติดตามรายละเอียดและกิจกรรม โปรโมชั่น
https://www.facebook.com/Thashopbkk
Muslim Friendly Shop ที่แรกในไทย!⚡️
รับสมัครสินค้าวางจำหน่ายในร้าน 📣📣
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและกิจกรรมการพัฒนาการตลาดอีกมากมาย สมัครเลย!!!

ศูนย์รวมสินค้ามุสลิม (Muslim Friendly Products) จากทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย แห่งแรกในประเทศไทยรับสมัครสินค้าขอดีประจำท้องถิ่น
จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อจำหน่ายในร้านค้าที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ และถึงช่องทางออนไลน์🔥🛎
เพียงสินค้าของคุณมีคุณสมบัติดังนี้
✅สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อมุสลิมและคนทั่วไป ไม่ขัดต่อหลักศาสนบัญญัติอิสลาม
✅เป็นสินค้า OTOP สินค้าชุมชน/วิสาหกิจ หรือกิจการเพื่อสังคม (SE)
✅มีมาตรฐานขั้นต้น อย./มผช./primary GMP/HALAL
✅สินค้าเป็นอัตลักษณ์ โดดเด่น และมีลักษณะเฉพาะตัว
✅เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดและชุมชน
✅มีความพร้อมในการผลิตและพร้อมขยายกำลังผลิต
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา
🆓️ช่องทางการขายสินค้าบนร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ ค่าแรกเข้าฟรี
🆓️การบ่มเพาะพัฒนาความพร้อมในการผลิตสินค้า เชิงการตลาดและการพัฒนามาตรฐาน ฟรี
🆓️การสร้าง Storytelling และสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้า ฟรี
สนใจเข้าร่วมส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของคุณมาที่ [email protected] หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนันทชัย โทร 02-214-4401 ต่อ 106 , 086-818-5866
ดำเนินการโดย มูลนิธิพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
ติดตามรายละเอียดและกิจกรรม โปรโมชั่น
https://www.facebook.com/Thashopbkk