ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

“การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากลในพื้นที่ภาคเหนือประจำปี 2558”

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี!!!!

ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-12.30 น.

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเพื่อส่งออกสินค้าสู่ตลาดจีน”
โดยมีการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “โอกาสของเชียงใหม่ สำหรับตลาดฮาลาลสากล”
เรื่อง “พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนกับการออกแบบ”
และเรื่อง “กลยุทธ์การส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดจีน”

CLICK กำหนดการ

ด่วน!!! สนใจติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่

เบอร์ 053-280815 (ในเวลาราชการ)

CLICK Download ใบสมัคร

CLICK Download ใบสำรองที่นั่ง

สามารถส่งชื่อและเบอร์โทรติดต่อ เพื่อสำรองที่นั่งและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลัคนา บริจินดากุล ติดต่อ 085-5235353

ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด!!!!!