เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00 น. นายออสมัน ฮัซซัน (Othsman Hassan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชา และที่ปรึกษาสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชา นำภริยาและบุตรชาย พร้อมนายซมัน มานัน (Sman Manan) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา และทีมงานเข้าเยี่ยมชมกิจการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อม ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ในฐานะกรรมการบริหารศูนย์ร่วมให้การต้อนรับ

ภายหลังรับฟังบรรยายและเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ ทั้งสองฝ่ายปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ทั้งรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงซึ่งต่างเป็นมุสลิมให้ข้อมูลว่าสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาให้ความสนใจศักยภาพธุรกิจและการค้าฮาลาลโลกเป็นอย่างมากโดยพร้อมให้การสนับสนุน ทั้งนี้เนื่องจากประเทศกัมพูชาซึ่งมีประชากรมุสลิมจำนวน 7 แสนคนประสงค์จะพัฒนาศักยภาพด้านท่องเที่ยวมุสลิมและการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยคาดหมายว่าในอนาคตอันใกล้ กัมพูชาจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของมุสลิมทั่วโลกอีกทั้งในขณะนี้กัมพูชาเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนด้านการผลิตอาหารฮาลาลจากหลายประเทศในตะวันออกกลาง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนแรงงานฮาลาลจึงกลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญ

รัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่ารับทราบความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทยผ่านทางแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซีย จึงปรารถนาที่จะมาเยี่ยมเยียนอยู่หลายครั้ง ในครั้งนี้ใช้โอกาสการเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี ปอเนาะบ้านตาลของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนในกรุงเทพฯเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลในงานดังกล่าวรวมถึงการเข้าเยี่ยมศูนย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการศูนย์เสริมว่าความร่วมมือด้านฮาลาลระหว่างไทยและกัมพูชาอาจดำเนินการผ่านอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS (Greater Mekong Subregion) ซึ่งทั้งสองประเทศต่างเป็นภาคีสมาชิก โดยกลุ่มความร่วมมือดังกล่าวมีจีนตอนใต้คือมณฑลยูนนานร่วมเป็นสมาชิก พื้นที่ของจีนส่วนนี้เป็นเขตมุสลิมและประสงค์จะพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจการค้าฮาลาลร่วมกับมณฑลหนิงเซียะทางจีนภาคตะวันตกโดยคาดหวังจะเชื่อมโยงเข้ากับตลาดมุสลิมในเอเชียกลางและเอเชียใต้ซึ่งมีประชากรมุสลิมขนาดใหญ่ ในการนี้ประเทศกัมพูชาและไทยจะได้ประโยชน์ร่วมกันจากเครือข่ายดังกล่าวอย่างมาก ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้เปิดสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินงานทางด้านนี้แล้ว ในการปรึกษาหารือครั้งนี้ทางฝ่ายกัมพูชาได้เชิญให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจัดทีมเยี่ยมเยียนกรุงพนมเปญเพื่อร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือในระดับต่อไป