เป็นที่ทราบกันดีว่ารายได้หลักของประเทศไทยสองส่วนหลักที่โลกมุสลิมหรือที่เรียกกันว่าตลาดฮาลาลมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญคือการส่งออกและการท่องเที่ยว การส่งออกสำคัญคือการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารโดยในปี 2557 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 29,580 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปี 2556 ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 มีมูลค่า 20,476 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวลงร้อยละ 6.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแข็งค่าขึ้นของเงินเหรียญสหรัฐ

 

IMG_0470 re_1

 

ในส่วนการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยไปยังกลุ่ม OIC ในปี 2557 มีจำนวน 5,095 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 17.2 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยทั้งหมดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จากปี 2556 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของตลาดฮาลาลสำหรับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 มูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยไปยังกลุ่ม OIC มีจำนวน 3,072 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าคาดว่าสามเดือนสุดท้ายจะขยายตัวเพิ่มขึ้นกลับไปที่ระดับเดิม

 

IMG_0299 re_3

ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศ OIC เป็นอันดับที่ 12 ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของไทยสองประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 7 และมาเลเซียซึ่งอยู่ในอันดับที่ 11 ซึ่งตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจและการค้าฮาลาลของรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 1 ใน 5 ภายใน พ.ศ.2562 ในส่วนการท่องเที่ยวคาดหมายว่านับจากนี้นักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งจากกลุ่มประเทศ OIC และกลุ่มประเทศอื่นๆจะเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการเพิ่มร้านอาหารฮาลาลทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 3,500 แห่งตลอดจนการจัดทำเส้นทางฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจากชายแดนมาเลเซียผ่านประเทศไทยสู่ประเทศเมียนมาร์ และประเทศลาวตามที่ฝ่ายจัดงานได้รายงาน.