เมื่อวันนี้ 15 พค. 2560 ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ World Halal Assembly OMAN 2017” โดยมี H.E.Dr.Fuad bin Jafar Al Saiwani รัฐมนตรี Agriculture-Fisheries เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้น ณ Oman Convention& Exhibition Center ประเทศโอมาน  โดยการจัดงาน World Halal Assembly OMAN 2017 เป็นการจัดงานครั้งแรกของประเทศโอมาน (1th Time in OMAN) แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ในส่วนของ Conference on Halal Standards ผู้เข้าร่วมในการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีตำแหน่งสูงและระดับอาวุโส นักธุรกิจจากประเทศอื่นๆ ประมาณ 80  คน และในส่วนของ Agro-Oman Exhibition บูธแสดงสินค้ามีทั้งการนำวัตถุดิบในประเทศมาแปรรูป และนวัตกรรรมทางการเกษตร จำนวนบูธที่ร่วมแสดงทั้งหมด 79 บูธ จาก 27  ประเทศ โดยในครั้งนี้ ดร.บรรจง  ไวทยเมธา บรรยายเรื่อง “Essentiality of Halal Science for Halal Authentication and Certification : Case of Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน