วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ (Ambassador Attached to the Ministry of Foreign Affairs) ให้เกียรติเข้าเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย เป็นผู้ต้อนรับ

ในการนี้ท่านทูตได้เข้าพบรศ.ดร.วินัยเพื่อขอรับทราบข้อมูลด้านทิศทางเเละความเคลื่อนไหวเรื่องฮาลาลเเละวิทยาศาสตร์ฮาลาลในกระเเสปัจจุบันพร้อมหารือเเนวทางความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศบาห์เรนผ่านมหาวิทยาลัยหรือสภาหอการค้า ซึ่งท่านทูตจะนำข้อมูลไปหารือต่อไปในโอกาสที่จะเดินทางนำคณะผู้ประกอบการไทยไปเเสดงสินค้าที่บาห์เรนในชวงต้นกันยายนนี้