วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยคุณมนัส สืบสันติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการและดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ร่วมต้อนรับคณะจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ได้แก่นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่, นายเปายี แวะสะแม กงสุล, Mr.Muhammad Ghazali Akhtar Dirtector,Pak Thai Business House และคณะนักธุรกิจชาวปากีสถาน รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน

โดยรศ.ดร.วินัย ได้พูดถึงจุดเริ่มต้น ความเป็นมาและการทำงานของศวฮ. รวมไปถึงการพูดถึงแอปพลิเคชั่น Halal route ซึ่งได้รับคำชื่นชมและเสียงตอบรับว่าทางคณะนั้นเคยได้ลองใช้ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของฮาลาล หลังจากนั้น ดร.พรพิมล มะหะหมัด ได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

อีกทั้งยังมีนักข่าวจากช่องรายการ Consumer News ที่มากับคณะทำงานดังกล่าวเข้าขอสัมภาษณ์ผอ.ศวฮ. และสุดท้ายนี้ทางคณะจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจีจะเข้าร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2019 ด้วย