ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 – วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมออกบูธ ในงาน Bangkok Halal 2020 ณ สนามราชมังกีฬาสถาน ซึ่งภายในบูธของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  จุฬาฯ มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ฮาลาล เช่น การนำเสนอ การใช้แอปพลิเคชัน Halal Route และการทำ workshop ทำสบู่ โดย สอนความรู้เบื้องต้นการทำสบู่ (Gift me Halal Soap) มีผู้ให้ความสนใจกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน หลังจากนั้น รศ.ดร.วินัย ได้ขึ้นปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Halal for Better Life “ โดยนำเสนอความสำคัญของหลักการฮาลาลในกรณีโรคระบาดที่เกิดขึ้นอยู่รวมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์ Halal Sphere เเละความสำคัญของการสร้างบรรยากาศฮาลาลในทุกๆ มิติ