วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU (Memorandum Of Understanding) ร่วมกับหน่วยงาน The Industrial Technology Development Institute (ITDI) ประเทศฟิลิปปินส์ โดย Dr. Annabelle V. Briones ในฐานะผู้อำนวยการ และ The Department of Science and Technology Regional Office No. XI (DOST XI) ประเทศฟิลิปปินส์นำโดย Dr. Anthony C. Sales ในฐานะผู้อำนวยการ โดยเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการตรวจวิเคราะห์งานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งเป็นจุดเด่นของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารและนักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน