รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน นำทัพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดโครงการสร้าง #ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาก #การระบาดของเชื้อไวรัสCOVID19

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศวฮ. ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก #การระบาดของไวรัสCOVID19 โดยภายในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา ผงซักฟอก น้ำมัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หน้ากากผ้า สเปรย์แอลกอฮอล์ อีกทั้งยังมีคู่มือการป้องกันตัว พิชิต COVID-19 ด้วย ณ มัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม จำนวน 200 ถุง ในการนี้ ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนริดวานุ้ลอิสลาม และอดีตส.ก.นฤมล รัตนาภิบาล ร่วมกิจกรรม อีกทั้งมีเจ้าอาวาสประจำวัดกลางเป็นผู้รับมอบถุงยังชีพเพื่อกระจายไปยังชุมชนพี่น้องไทย-พุทธ