ในเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 17.00 น. เป็นต้นไป ภายในงาน  Serda Food Festival 2020ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติ กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของฮาลาลในยุค New Normal
ช่วงพิธีเปิด
– ได้อันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน โดย อ.มูฮัมหมัดซุกรี่ บัลบาล์
– กล่าวเปิดงานโดย คุณยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
– เชฟยาคุป จาก FAT LAM สาธิตทำอาหาร
ทั้งนี้การปาฐกถา ได้รับความสนใจของผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ในเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 17.00 น. เป็นต้นไป ภายในงาน  Serda Food Festival 2020ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติ กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของฮาลาลในยุค New Normal
ช่วงพิธีเปิด
– ได้อันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน โดย อ.มูฮัมหมัดซุกรี่ บัลบาล์
– กล่าวเปิดงานโดย คุณยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
– เชฟยาคุป จาก FAT LAM สาธิตทำอาหาร
ทั้งนี้การปาฐกถา ได้รับความสนใจของผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ในเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 17.00 น. เป็นต้นไป ภายในงาน  Serda Food Festival 2020ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติ กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของฮาลาลในยุค New Normal
ช่วงพิธีเปิด
– ได้อันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน โดย อ.มูฮัมหมัดซุกรี่ บัลบาล์
– กล่าวเปิดงานโดย คุณยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
– เชฟยาคุป จาก FAT LAM สาธิตทำอาหาร
ทั้งนี้การปาฐกถา ได้รับความสนใจของผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก