วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์รายการตอบโจทย์ SME ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์ฮาลาล อัตลักษณ์ประเทศไทย โดยมีคุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ  รายการตอบโจทย์sme ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 20.00-21.00 น. ทาง ทรู 49,570 Psi True 49