เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 20.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเชิญบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง”การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวด้วยฮาลาล” ในงานนิทรรศการ Bangkok halal 2017 ณ สนามราชมังกีฬาสถาน หัวหมาก โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 10,000 คน โดยประมาณ