เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Hal-Q นวัตกรรมระบบบริหารจัดการคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลครบวงจร” ด้วยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการ Thailand Quality Conference & The 15 Symposium on TQM-Best Practices in thailand ปี 2557 เพื่อเป็นการประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางของ TQM ที่องค์กรต่างๆ นำไปใช้แล้วประสบความสำเร็จ พร้อมนำเสนอบทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยกำหนดจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัญเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 (นานา)