ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The Halal Science Center,​Chulalongkorn University: Its Estrablistment, Facilities, Activities and SDGs” ในงานสัมมนาวิชาการ Global Engagrment Colloquium 2022 ณ University Islam Bandung (UNISBA) เมื่องบันดง ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ทั้งสิ้น 818 ท่าน ทั้งในห้องประชุมและเข้าร่วมผ่านระบบ zoom meeting

ในการบรรยายครั้งนี้ อาจารย์วินัยได้แสดงให้เห็นถึงตลาดสินค้าฮาลาลที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก และการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลในการอำนวยความสะดวกและเป็นผู้ช่วยทางด้านวิชาการให้กับกระบวนการตรวจรับรองฮาลาล รวมถึงชี้ให้เห็นการเติบโต และดำเนินงานภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ การวางระบบ การพัฒนานวัตกรรมฮาลาล การพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะสามารถสนับสนุนการทำงานอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์งาน THA2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2022 นี้ด้วย