วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และคุณเอกพจน์ วงศ์อารยะ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศวฮ. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งทั้งสองท่านได้เข้าขอรับฟังข้อมูลบทบาทและการทำงานของศวฮ.  การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในกระบวนการรับรองฮาลาล  รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับฮาลาลในด้านต่างๆ อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลในการนี้อีก