เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร. วนิดา นพพรพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัด “โครงการร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยจัดบริการแจกอาหารฮาลาล น้ำดื่ม จำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ โดยมีเหล่าเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสาตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกิจกรรมด้วย ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั้งนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ขอขอบคุณ พื้นที่เต้นท์กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงแรงงาน ที่เผื่อเฟื้อสถานที่ในครั้งนี้

dsc00369 dsc00320 dsc00324 dsc00335 dsc00347 dsc00348 dsc00350 dsc00351 dsc00358 dsc00371dsc00374 dsc00387dsc00404 dsc00405dsc00408 dsc00412dsc00426 dsc00433dsc00454 dsc00458dsc00491 dsc00487

dsc00467