บราซิลเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีโรงงานอุตสาหกรรมฮาลาลมากกว่า 300 โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล จากข้อมูลสถิติของสมาคมมุสลิมแห่งบราซิล (Brazilian Muslim Association) บราซิลมีประชากรที่เป็นมุสลิมประมาณ 1.5 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐ São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul และ Rio Grande do Sul แม้จะมีจำนวนประชากรมุสลิมเพิ่มขึ้นในบราซิล แต่ในท้องตลาดกลับไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ประทับตรารับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลมากนัก ในความเป็นจริงแล้วผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ที่ผลิตในบราซิลจะถูกส่งออกไปยังประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางซึ่ง เป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูง

บราซิลส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลมากกว่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2012 ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์ ระหว่างปี ค.ศ. 2002 – 2012 การส่งออกอาหารฮาลาลของบราซิลเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 400 ในสัดส่วนของรายได้และร้อยละ 70 ในสัดส่วนของปริมาณ ปี ค.ศ. 2013 บราซิลส่งออกสินค้าฮาลาลมากเป็นลำดับ 3 ของโลกรองจากจีนและสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การส่งออกอาหารฮาลาลของบราซิลจึงเป็นที่น่าจับตามองของโลก โดยเฉพาะสินค้าจำพวกอาหารซึ่งส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก (ผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลมิได้อยู่ในรูปแบบลักษณะอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแปรรูปจากหนังสัตว์และการบริการต่าง ๆ ฯลฯ)

สถิติรายงานประจำปี ค.ศ. 2013 ของ Arab – Brazilian Chamber of Commerce การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจากบราซิลไปยังประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางมีสถิติ ที่สูงมากเป็นประวัติการณ์คือ17 ล้านตัน มีเนื้อสัตว์ น้ำตาล และธัญพืช เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกสูงสุดตามลำดับ ร้อยละ 33 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อของบราซิลทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล บราซิลส่งออกเนื้อสัตว์ปีก 1,792 ล้านตันและเนื้อ (ส่วนใหญ่เป็นเนื้อวัว) อย่างน้อย 318,000 ตันในรูปแบบอาหารฮาลาล สำหรับปี ค.ศ. 2015 คาดว่า การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการส่งออกเนื้อสัตว์ฮาลาลจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 66 ตามที่นาย Fernando Sampaio กรรมการบริหารของ Brazilian Meat Exporters Association (Abiec) ได้กล่าวไว้

ตลาดหลักสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของบราซิลจะอยู่ในตะวันออกกลาง เอเชียและประเทศมุสลิมในแอฟริกา บรรดาประเทศผู้นำเข้าหลัก ได้แก่ ยูเออี อียิปต์ อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย อิสราเอล เลบานอน และลิเบีย ยูเออีเพียงประเทศเดียวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลทั้งหมด จึงทำให้เป็นประเทศอาหรับที่มีหุ้นส่วนการค้ากับบราซิลที่ใหญ่ที่สุด ทั้งนี้ บราซิลยังมีสัดส่วนการเป็นผู้ส่งอาหารฮาลาลให้ดูไบมากกว่าครึ่งหนึ่งของการ นำเข้าเนื้อสัตว์ในปี ค.ศ. 2013 จำนวนร้อยละ 53 ของส่วนแบ่งตลาด

 

ปัจจัยความสำเร็จ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจุบันบราซิลเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของประเทศมุสลิม คุณภาพต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์สินค้าจากบราซิลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง บราซิลได้ “ปักหมุด” ในประเทศโลกมุสลิมโดยใช้คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้กระบวนการ ผลิตอย่างเคร่งครัดและยึดมั่นตามหลักปฏิบัติมุสลิม รวมถึงการจัดใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและการกำหนดราคาที่ไม่สูงนักได้ช่วย ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ กับบราซิลมากขึ้น นอกจากนี้ บราซิลยังร่วมมือกับชาวมุสลิมพัฒนาสุขาภิบาลและความปลอดภัย ทั้งหมดนี้เป็นผลจากระเบียบแนวทางที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 ที่ประเทศที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล นอกจากจะมีกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ที่ถูกต้องเคร่งครัดแล้ว คุณสมบัติที่ดีและถูกสุขลักษณะของแรงงานก็สำคัญยิ่ง ทำให้สามารถประกันความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคในโลกมุสลิมได้

การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลของบราซิล มีสถาบัน Brazilian Islamic Center for Halal Food Stuff (Cibal Halal) ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลเพื่อให้สินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออกมีคุณภาพ ตามมาตรฐานฮาลาล โดย Cibal Halal จะตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต มีการส่งผู้เชี่ยวชาญออกไปตรวจสอบที่บริษัทหรือโรงงานต่าง ๆ ที่ผลิตสินค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน Cibal Halal สามารถตรวจสอบสินค้าในห้องทดลองว่าเป็นสินค้าที่มีส่วนผสมหรือสังเคราะห์จาก สุกรหรือไม่ เนื่องจากสินค้าบางรายการ เช่น น้ำหอมบางยี่ห้อหรือเครื่องสำอางบางประเภทอาจมีส่วนผสมที่ทำจากหมู

ปัจจัยความสำเร็จอีกประการหนึ่ง ก็คือ การเป็นที่ยอมรับขององค์กรมุสลิมทั่วโลก เช่น องค์กร Federation of Muslim Association in Brazil (FAMBRAS) ได้รับการยอมรับจากองค์กร Certification ด้านอาหารมุสลิมทั่วโลก โดยเฉพาะกระบวนการตรวจสอบที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และกระบวนการควบคุมการ ผลิตอาหารทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดตามวิถีปฏิบัติของมุสลิม ทั้งนี้ FAMBRAS ได้รับการยอมรับจากองค์กรหลายประเทศทางตะวันออกกลางแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศในอาเซียนด้วย เช่น Jakim (มาเลเซีย) Majis Ugama Islam (สิงคโปร์) Alawkaf Ministry (อียิปต์) และ Majlis Ulama (อินโดนีเซีย)

อย่างไรก็ตาม บราซิลเผชิญอุปสรรคในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไปยังบางประเทศในตะวันออก กลาง อาทิ ซาอุดีอาระเบียได้คว่ำบาตรการนำเข้าเนื้อจากบราซิลตั้งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ. 2012 มีสาเหตุจาก ”โรควัวบ้า” ในปี ค. ศ. 2010 แม้ภายหลังการตรวจสอบต่อมาจะมีข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนก็ตาม องค์การอนามัยโลกของสัตว์ (OIE) พิสูจน์แล้วว่าเนื้อจากบราซิลไม่มีโรควัวบ้าปนเปื้อน แต่อินโดนีเซียก็ยังไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าสัตว์ปีก (เนื้อไก่) จากบราซิล ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลบราซิลได้เจรจาต่อรองและพยายามที่จะเปิดตลาดอินโดนีเซียมานานกว่า หกปีแล้วก็ตาม

นอกจากบราซิลจะเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกของตลาดฮาลาลที่มีการแข่งขันสูงในวงการ ตลาดฮาลาลโลกไม่ว่าจะเป็นจีน สหรัฐอเมริกา ไทย อาร์เจนตินา หรือชิลี บราซิลจึงหันไปหาโอกาสใหม่ โดยแสวงหาตลาดใหม่และการให้บริการผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การสร้างตลาดฮาลาลใหม่ในรัสเซีย และการร่วมมือกับมาเลเซียซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจที่สุด เพราะมาตรฐานที่สูงของมาเลเซีย จึงทำให้ผู้ผลิตต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฮาลาลมาเลเซียสนใจเป็นหุ้นส่วนกับผู้ผลิตบราซิลในการ ผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล ทั้งนี้ บราซิลต้องใช้ประโยชน์จากการเป็นผู้ส่งออกสัตว์ปีกและเนื้อฮาลาลที่มีจำนวน สูงเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก รวมทั้งมีการรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่สูงและอำนวยความสะดวกในการส่งออกซึ่ง น่าจะส่งผลให้บราซิลเป็นผู้นำการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลอันดับหนึ่งของโลกได้ ต่อไป

ข้อเสนอต่อภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยควรให้ความสนใจและศึกษารูปแบบความสำเร็จ ของบราซิลในฐานะที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม (Non-Muslim Country) ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลก

ทั้งนี้ เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการกิจการฮาลาลอาจแสดงความสนใจผ่านกระทรวงการ ต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย โดยกระทรวงการต่างประเทศอาจพิจารณานำคณะผู้ประกอบการฮาลาลจากประเทศไทย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเยือนบราซิลเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้และหารือส่งเสริมความร่วมมือเช่นเดียวกับที่บราซิลมีกับมาเลเชียได้ ทั้งนี้ หน่วยงานหรือภาคเอกชนที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงที่ [email protected] หรือ [email protected]

 

ที่มาจาก : ศูนย์บริการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

เปิดม่านความคิด : อุตสาหกรรมฮาลาล – ธุรกิจที่น่าจับตามองของบราซิล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
อีเมล์ [email protected] หรือ [email protected] หรือ [email protected]ail.com