ร่วมด้วยช่วยกัน “มอบถุงยังชีพ” แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19″ ในพื้นที่ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมใจเตรียมบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด เพื่อส่งมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีหลายพื้นที่ต้องประกาศปิดหมู่บ้าน ประชาชนต้องกักตัวเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนขาดรายได้ที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้วยเหตุนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในหมู่บ้าน ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ซึ่งในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น ได้แก่

1.น้ำมันพีช

2.นมข้นหวาน

3.ขนมปัง

4.ขนมปี๊บ

5.ไมโลซอง

ทั้งนี้ขอดูอาร์ให้ทุกท่านปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน