ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำรายการ Coffee Cup เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559 ในช่วงเทครีม ที่ให้ความรู้เรื่องจุดวิกฤตหรือจุดเสี่ยงต่อสิ่งต้องห้ามตามหลักการอิสลามที่ต่างกัน โดยเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ระบบ HAL-Q) รายการออกอากาศ ทุกวันจันทร์ เวลา 23:00 – 23:30น. ทางช่อง NBT