เมืื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. ได้เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหารบุคคล และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 และ 13 โดยในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล

DSC_0707DSC06515DSC_0713DSC_0714DSC06492DSC06508DSC06486