เปิดพิธีอย่างเป็นทางการกับงาน TCC Fair 2018 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา14.00-16.00น. ซึ่ง รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานพร้อมทั้งประธานหอการค้าไทยคุณกลินท์ สารสิน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

ซึ่งงาน TCC Fair 2018 เริ่มจัดระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่