พบหมอจันทรฺเสี้ยว สัปดาหฺ์นี้ หัวข้อ “นานาทัศนะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 “ แบ่งเป็น 2 ช่วง
ช่วงแรก.
ดร.วินัยพูดเกริ่นนำ
โรคโควิด-19 คืออะไร เคยระบาดมาก่อนไหม.การป้องกันและรักษาทำได้ไหม โรคนี้จะอยู่อีกนานไหม
จะมีโรคอื่นที่รุนแรงมากกว่านี้ไหมและอนาคตของมนุษยชาติจะเป็นอย่างไร(โลกหลังโควิด)
ช่วงตอบคำถาม วัคซีน..คำตอบวิกฤตโควิด?
“วัคซีน ป้องกันโควิดได้จริงหรือโดยเฉพาะโควิดสายพันธ์ใหม่”
“วัคซีนในท้องตลาดแตกต่างกันอย่างไร ตัวไหนประสิทธิภาพดีที่สุด”
“วัคซีนโควิด-19 ฮาลาลหรือไม่ ฉีดได้หรือไม่”
“ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานไหม ต้องฉีดซ้ำทุกปีไหมไหม”
“ผลแทรกซ้อนระยะสั้นและระยะยาว”
“คนทีเคยติดโควิดแล้วจำเป็นต้อง ฉีดวัคซีนอีกไหม”
ชม live ผ่านทางแฟนเพจ

 

 

พบหมอจันทรฺเสี้ยว สัปดาหฺ์นี้ หัวข้อ “นานาทัศนะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 “ แบ่งเป็น 2 ช่วง
ช่วงแรก.
ดร.วินัยพูดเกริ่นนำ
โรคโควิด-19 คืออะไร เคยระบาดมาก่อนไหม.การป้องกันและรักษาทำได้ไหม โรคนี้จะอยู่อีกนานไหม
จะมีโรคอื่นที่รุนแรงมากกว่านี้ไหมและอนาคตของมนุษยชาติจะเป็นอย่างไร(โลกหลังโควิด)
ช่วงตอบคำถาม วัคซีน..คำตอบวิกฤตโควิด?
“วัคซีน ป้องกันโควิดได้จริงหรือโดยเฉพาะโควิดสายพันธ์ใหม่”
“วัคซีนในท้องตลาดแตกต่างกันอย่างไร ตัวไหนประสิทธิภาพดีที่สุด”
“วัคซีนโควิด-19 ฮาลาลหรือไม่ ฉีดได้หรือไม่”
“ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานไหม ต้องฉีดซ้ำทุกปีไหมไหม”
“ผลแทรกซ้อนระยะสั้นและระยะยาว”
“คนทีเคยติดโควิดแล้วจำเป็นต้อง ฉีดวัคซีนอีกไหม”
ชม live ผ่านทางแฟนเพจ

 

 

พบหมอจันทรฺเสี้ยว สัปดาหฺ์นี้ หัวข้อ “นานาทัศนะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 “ แบ่งเป็น 2 ช่วง
ช่วงแรก.
ดร.วินัยพูดเกริ่นนำ
โรคโควิด-19 คืออะไร เคยระบาดมาก่อนไหม.การป้องกันและรักษาทำได้ไหม โรคนี้จะอยู่อีกนานไหม
จะมีโรคอื่นที่รุนแรงมากกว่านี้ไหมและอนาคตของมนุษยชาติจะเป็นอย่างไร(โลกหลังโควิด)
ช่วงตอบคำถาม วัคซีน..คำตอบวิกฤตโควิด?
“วัคซีน ป้องกันโควิดได้จริงหรือโดยเฉพาะโควิดสายพันธ์ใหม่”
“วัคซีนในท้องตลาดแตกต่างกันอย่างไร ตัวไหนประสิทธิภาพดีที่สุด”
“วัคซีนโควิด-19 ฮาลาลหรือไม่ ฉีดได้หรือไม่”
“ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานไหม ต้องฉีดซ้ำทุกปีไหมไหม”
“ผลแทรกซ้อนระยะสั้นและระยะยาว”
“คนทีเคยติดโควิดแล้วจำเป็นต้อง ฉีดวัคซีนอีกไหม”
ชม live ผ่านทางแฟนเพจ