เช้าวันอังคาร 22 พ.ย.58 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้ามอบหมวก “ตะกียะห์” แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ร่วมงานการจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ “Thailand Halal Assembly 2015” ซึ่งเป็นงานด้านกิจการฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและนวัตกรรมฮาลาลเพื่อเศรษฐกิจฮาลาล พร้อมทั้งศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทย ให้ประชาคมโลกได้รับรู้