วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 คณะทำงานนำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ศวฮ. ได้รับเชิญจาก Faculty of Applied Science, Ton Duc Thang University ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม รวมถึงได้นำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานกับทางคณาจารย์ ซึ่งทาง Faculty of Applied Science, Ton Duc Thang University ให้ความสนใจในการส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล