วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. พร้อมด้วย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมงาน 2019 International Halal Industry Forum ณ Taiwan International Convention Center (TICC) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งจัดโดยองค์กรรับรองฮาลาลไต้หวัน

ซึ่ง รศ.ดร.วินัยได้รับเชิญให้ขึ้นบรรยายในหัวข้อ ศักยภาพและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในประเทศไทย อีกทั้งได้นำเสนองานเริ่มจากการกำหนดอัลกอริธึมที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมฮาลาล การพัฒนาระบบไอทีฮาลาลต่าง ๆ โดยงานนี้มีผู้แทนจากต่างประเทศและในประเทศไต้หวันประมาณ 150 คน และยังมีบุคคลสำคัญ ได้แก่ เลขาธิการหน่วยงาน SMIIC ของ OIC คือ Mr.Ihsan Ovut มาร่วมงานด้วย