เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป สถานีโทรทัศน์  NBT World ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ.) เข้าบันทึกเทปสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในรายการ Thailand Today จากการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2563 โดยคว้ารางวัลดีเด่น จากผลงาน  “H NUMBERS นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาล แม่นยำ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” โดยทั้งนี้มีผู้ดำเนินรายการคือ คุณกุสุมา โยธาสมุทร สัมภาษณ์ ออกอากาศ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 09.30 นอกเหนือจากจะติดตามผ่านสื่อโทรทัศน์ยังมีช่องทางอื่นให้รับชมอีกด้วยสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่

           Page: Thailand Today Online

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป สถานีโทรทัศน์  NBT World ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ.) เข้าบันทึกเทปสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในรายการ Thailand Today จากการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2563 โดยคว้ารางวัลดีเด่น จากผลงาน  “H NUMBERS นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาล แม่นยำ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” โดยทั้งนี้มีผู้ดำเนินรายการคือ คุณกุสุมา โยธาสมุทร สัมภาษณ์ ออกอากาศ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 09.30 นอกเหนือจากจะติดตามผ่านสื่อโทรทัศน์ยังมีช่องทางอื่นให้รับชมอีกด้วยสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่

           Page: Thailand Today Online

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป สถานีโทรทัศน์  NBT World ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ.) เข้าบันทึกเทปสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในรายการ Thailand Today จากการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2563 โดยคว้ารางวัลดีเด่น จากผลงาน  “H NUMBERS นวัตกรรมระบบค้นหาวัตถุเจือปนอาหารฮาลาล แม่นยำ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต” โดยทั้งนี้มีผู้ดำเนินรายการคือ คุณกุสุมา โยธาสมุทร สัมภาษณ์ ออกอากาศ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 09.30 นอกเหนือจากจะติดตามผ่านสื่อโทรทัศน์ยังมีช่องทางอื่นให้รับชมอีกด้วยสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่

           Page: Thailand Today Online