วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ. ดร.พรพิมล มะหะหมัด และดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก Faculty of Health Sciences, University of Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) ซึ่งได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับงานวิจัยรวมถึงการร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงาน อีกทั้งยังได้มีการลงนามความร่วมมือ (MoU) เพื่อการร่วมมือทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ในอนาคต