วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานถายนอก เป็นตัวแทนศวฮ.เข้าร่วมประชุมอภิปรายโต๊ะกลม Dhaka Round table 2019” ณ โรงแรม Radisson Blu Dhak water garden กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน การอภิปรายโต๊ะกลม (round table) คือจะให้ผู้บรรยายแต่ละคนเสนอเนื้อหาตามที่กำหนดไว้เพื่อปูพื้นฐานให้แก่ผู้ฟัง (participant ) ในเวลาที่จำกัด และจะปล่อยให้ผู้ฟังต่อยอดอภิปราย ตั้งคำถาม จากเรื่องที่ฟังมา โดยอภิปรายโต๊ะกลมครั้งนี้ จัดขึ้นโดย World Islamic Economic Forum Foundation ( WIEF) ร่วมกับ SEACO (South East Asia Co-operation Foundation)

ซึ่งมีทั้งหมด 4 Section ดังนี้
1 Rethinking infrastructure Development
2 Islamic Finance Catalyzing Growth
3 Halal in The technological Age
4 Presentation on Accelerating Regional cooperation

โดย อ.วินัย ได้รับเชิญเป็น วิทยากรในการอภิปรายโต๊ะกลม ในเซคชั่น Halal in Technological Age ร่วมกับ รัฐมนตรีพาณิชญ์ของประเทศบังคลาเทศ (H.E Tipu Munshi ดร. irwandi Jaswir จากอินโดนีเซีย Dr.Barbara Ruiz-Bejarno จากสเปน Dr.Nur Rahman จากบังคลาเทศ ซึ่งเซคชั่นนี้ ได้รับความสนใจ เป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้าร่วมงานร่วมอภิปรายกันล้นหลาม